Nhiệt liệt chào mừng bạn đền với Website của trường Trung học phổ thông Phú Tân
GIỚI THIỆU VỀ CHI ỦY
Đăng ngày: 16/10/2015
Chi bộ có 18 đảng viên, 1 bí thư, 1 phó bí thư, 1 ủy viên
GIỚI THIỆU VỀ CHI ỦY

BÍ THƯ


96000717-070001-(1).jpg
Họ Và Tên: Nguyễn Văn Hiên
Ngày sinh: 11/11/1959
Quê quán: Giao Thủy - Nam Định
Địa chỉ: KI - Cái Đôi Vàm - Phú Tân
Điện thoại: 0918328918 

 


P. BÍ THƯ 
   


Các tin liên quan