Nhiệt liệt chào mừng bạn đền với Website của trường Trung học phổ thông Phú Tân
Ban giám hiệu
Đăng ngày: 16/10/2015
Giới thiệu ban giám hiệu nhà trường
Ban giám hiệu

  

96000717-070001-(1).jpg
Hiệu Trưởng
Họ và tên: Nguyễn Văn Hiên
Ngày sinh: 11/11/1959
Quê quán: Xuân Hồng-Xuân Trường,Nam Định
Địa chỉ: Khóm 1, Cái Đôi Vàm,Phú Tân,Cà Mau
 
96000717-080005.jpg Hiệu Phó Họ và tên: Lê Hùng Cường
Ngày sinh: 15/02/1982
Quê quán: Việt Thắng, Phú Tân, Cà Mau
Địa chỉ: Phú Tân-Cà Mau

 
Các tin liên quan